Make
it work.

Re-integratie betekent letterlijk “weer laten functioneren”. Workin’ Zeeland helpt mensen weer te laten functioneren in het arbeidsproces, met als doel een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt!

Voor de werkzoekende
Jouw persoonlijke situatie wordt in kaart gebracht, we houden rekening met alles wat voor jou van belang is. Tijdens het traject word je begeleid naar nieuw werk dat bij jouw leven past.

Voor de werkgever
U geeft het 2e spoor traject uit handen. Uw werknemer wordt professioneel begeleid en u wordt op de juiste manier op de hoogte gehouden. U voldoet aan de rechten en plichten van een 2e spoortraject die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

2e spoor trajecten
Het 2e spoor van de re-integratie start wanneer de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passende arbeid binnen het bedrijf beschikbaar is. De werkgever dient nu een 2e spoortraject in te zetten zodat er naar een passende functie bij een nieuwe werkgever wordt gezocht. Het initiëren van dit traject is een wettelijke verplichting voor de werkgever.

Workin’ Zeeland werkt resultaatgericht met een gezonde dosis energie en ambitie. We zijn ervaren in re-integratie en brengen beweging in situaties!

Monique van de Ketterij

Re-integratie coach

Get in touch!

Edisonweg 8a – 4382 NW Vlissingen